VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
STOCKHOLM
SV

Våra tjänster

Vägledning

Alla vägledningar hålls just nu digitalt pga covid-19

Drivhuset vägleder

Drivhusets affärsrådgivningar strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för att andra entreprenörer och verksamheter skall lyckas. Drivhuset använder sig därför utav en akademisk metodik vid namn Loopa, som är baserad utifrån teorier om entreprenörskap. Metoden är särskilt framtagen för att kunna erbjuda rådgivningar som genomgående präglas av struktur och tydlighet för mottagaren.

Loopa syftar till att få entreprenören att utveckla sitt
värdeerbjudande tillsammans med
kunden, marknaden eller målgruppen i ett mycket tidigt skede. Tillsammans
med Drivhusets affärsrådgivare sätter entreprenören upp hypoteser kring sin tjänst eller produkt. Därefter får entreprenören i uppdrag att verifiera dessa emot kund så att tjänsten eller produkten kan utvecklas i samklang med marknadens önskemål.

 

En levande och dynamisk process

Centralt för Loopa metodiken är att lyssna och lära känna sin kund och utifrån den kunskapen forma sin idé, sin tjänst eller produkt. Loopningen av affärsidén kräver flexibilitet men genererar också en säkrare output för entreprenören. Värdeerbjudandet kommer därför under rådgivningarnas gång att omformas och förbättras löpande utifrån den feedback entreprenören får från sin målgrupp. Därmed gör entreprenören en pivot, alltså en vändning i utvecklingen av sin affärsidé. Slutligen testas den nya inriktningen mot målgruppen genom en pitch.

 

Att utveckla entreprenören

Rådgivningarna är situationsanpassade och bygger på att rådgivaren anpassar sin roll gentemot entreprenören, beroende på i vilken fas individen befinner sig i. Drivhuset bedömer aldrig några idéer eller affärsplaner, utan arbetar med att ge entreprenörerna de rätta verktygen för att själv bekräfta eller avfärda sin idé mot kunden. Genom att utveckla de entreprenöriella kvalitéerna och utgå från individens behov, ökar vi förutsättningarna för att de ska lyckas med sin idé och upptäcka nya innovativa lösningar.

 

Våra verktyg

Vi tillämpar affärsstrukturerna Value Proposition Designer, Lean Canvas Business Model Canvas som underlag till samtalet och använder det som verktyg när vi prövar entreprenörernas antaganden. Rådgivningarna överförs sedan till ett digitalt projekthanteringsverktyg, där Drivhuset får insyn i entreprenörens process och kan följa deras utveckling.

 

Delmoment och mål

För att få ut bästa möjliga effekt av Loopa delas rådgivningarna upp i olika ”sprints”, där varje sprint innehåller tre mål som entreprenören ska fullfölja till nästa möte. Två mål bestäms utav entreprenören själv, och ett mål bestäms utav Drivhusets affärsrådgivare. Målen bör vara SMARTa (specifika, mätbara, accepterade, relevanta och tidsbundna).

 

Fysiskt eller digitalt möte

Rådgivningarna kan hållas per Skype, Zoom, telefon eller genom ett fysiskt möte. Vi gör detta för att sänka trösklarna och anpassa oss till studenternas vardag. Boka in ett möte med oss nedan till höger, alla våra rådgivningssamtal sker konfidentiellt. Lediga tider hålls uppdaterade utifrån affärsrådgivarens egen kalender.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!