VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
STOCKHOLM
SV

Följ vår

Statistik

Ständigt uppdaterad

Följ utvecklingen för Drivhuset i Stockholm

Drivhuset i Stockholm är en ideell organisation som främst finansieras med offentliga medel. Vi strävar därför efter transparens på så många olika sätt som möjligt. Transparens för oss innebär att vara öppen och ärlig för vad som sker inom vår verksamhet och det vill vi skapa genom god insyn.

Vår ambition är att ni som möter oss på ett eller annat sätt ska känna att ni med lätthet alltid kan ta del av vår dagliga utveckling. Därför har vi skapat en statistiksida som i realtid illustrerar hur vi ligger till.

Vi menar också att transparens är en förutsättning för att känna förtroende. Med förtroende hoppas vi kunna nå fler människor med potential att förändra och ta företagsverksamheter till nya höjder. Drivhuset i Stockholm avser därtill att öka dialogen mellan olika aktörer både i syfte att skapa hälsosam konkurrens och bättre teamwork.

Verksamhetens kärn-KPI (tidigare års siffror)201820192020
Rådgivningar 295415684
Unika idéer 190241240 
Deltagare utbildnings-moment och event5728002421
Antal idéer som går vidare till en inkubator/ affärsängel  
Antal idéer som erhåller utmärkelser eller investering  25

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!