VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
STOCKHOLM
SV

Om Drivhuset

I Sveriges huvudstad Stockholm

Vi är Drivhuset Stockholm

Drivhuset hjälper studenter att utveckla sina färdigheter, för att ta sig an vilken idé som helst. Genom en strukturerad process framtagen tillsammans med Chalmers Entreprenörskapsskola tillämpar Drivhuset affärsutvecklingsmetoden Loopa.

Under våra processer ser vi till att involvera kunderna i ett tidigt stadium för att värdera våra hypoteser kring deras utmaningar och därmed hur vi på bästa sätt kan skapa värde för dem.

Målgrupp

Vi vänder oss i första hand till studenter vid universitet och högskolor som befinner sig inom Stockholmsområdet. Med det sagt har vi på Drivhuset i Stockholm inte stängt några dörrar för doktorander och forskare som vi ibland möter ute på lärosätena. Att vi engagerar oss i och främst fokuserar på studenter innebär att vi blir specialister på just studenter!

 

Drivhuset i Stockholm är en del av innovationsstödet vid Stockholms universitet och högskolor 

Stockholms universitets innovationsstöd, består av Innovationskontoret och Holdingbolaget vid Stockholms universitet. Dessa tillsammans verkar för att stödja forskare med att nyttiggöra sin forskning och omvandla forskningsresultat med potential till innovation.

SH Innovation – Södertörn högskolas innovationsstöd vid avdelningen för verksamhetsstöd och myndighetsbeslut.

Drivhuset utgör en del av värdekedjan genom att stärka studenters entreprenöriella förmågor, utveckla affärsidéer, stimulera till nya företag och jobb. Våra tjänster och aktiviteter sker under innovationsstödets paraply vilket medför större möjligheter för samverkan så att vi gemensamt kan bidra till en positiv samhällsutveckling.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!