VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
STOCKHOLM
SV

Loopa

Under 1-2 workshoptillfällen ges studenterna konkreta verktyg för att
i ett tidigt stadie av sin idé bolla (”loopa”) sin idé mot en potentiell målgrupp. Studenterna arbetar med att ringa in målgrupp/kund, författa öppna intervjufrågor samt den faktiska målgruppskontakten. Målet är att förbättra och uppdatera studenternas idé utifrån målgruppens inspel.

Loopametoden bygger på internationell forskning kring affärsutveckling och entreprenöriellt lärande för hur man utvecklar sin idé i samklang med marknaden.

Syftet med workshopen är att definiera och förstå målgruppen, paketera ett erbjudande efter deras behov samt etablera relationer med potentiella kunder.

Tid i anspråk: 3 timmar introduktion och praktiskt arbete i grupp.
2 timmar praktiskt arbete i grupp samt feedback.

Förslag på inlämningsuppgift:

Studenterna slutför kontakter med potentiella kunder och summerar sina insikter från processen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!