VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
STOCKHOLM
SV

Inspiration & idégenerering

Inspirationsföreläsning
Syftet med denna korta föreläsning är att inspirera studenter till entreprenörskap och innovation. Vi hjälper dem att såväl nyttiggöra kunskaper från deras utbildning som utmana dem i att tänka bredare.

Idégenerering
Syftet med denna workshop är att ge studenterna verktyg att ta fram nya
idéer. Genom praktiska övningar väcker vi deras fantasi till liv.

Studenterna får både individuellt och i grupp öva på sin samarbetsförmåga samt sin kreativitet. Vi ger dem även en kort introduktion till vad som ligger till grund för en affärsidé.

Övningar

  • Möjlighetskartan: Här utgår vi från studenternas egna förutsättningar för att generera idéer. Tillsammans arbetar vi utifrån deras kunskaper, färdigheter, intressen och kontakter.
  • Kombinera mera: I denna övning får studenterna generera idéer från givna ramverk såsom; problem, målgrupp och lösning. Denna övning går bra att anpassa utifrån utbildning och kurs.
  • FN 17 hållbarhetsmål: Studenterna får välja ett hållbarhetsmål, definiera ett problem inom det segmentet och komma på idéer som de tror kan lösa denna utmaning. Ett bra moment för att ge studentgrupper utrymme att tänka på större samhällsutmaningar och hur de skulle tackla dem. Denna övning går bra att anpassa utifrån utbildning och kurs.

Förslag på inlämningsuppgift

Efter workshoppen ber vi studenterna att välja ut en idé och utveckla den vidare genom att introducera en ny teknologi. Genom detta undersöka hur idén ändras och vilka möjligheter som öppnar sig. Vi ger feedback på de inlämnade idéerna.

Tid i anspråk: 2 – 3 timmar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!