VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
STOCKHOLM
SV

Affärs-modellering

Under detta tillfälle fokuserar studenterna på att konkretisera deras idé och kikar på vad de säljer samt för vem.

Med hjälp av ramverket Lean Canvas vägleds studenterna genom modellens olika beståndsdelar och får bland annat förtydliga relationen mellan problem, lösning, kund samt värdeerbjudande. Syftet är att genomlysa sin idé och få ner ens tankar i ett arbetsdokument.

Tid i anspråk: 2 timmar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!